This post will no longer show to you. Undo
2017-08-20T12:28:49+00:00 -
Cancel
Salam hemma hemme mes gurgunjamy
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-16T15:23:52+00:00 -
Cancel
Giç ýagşy hemma
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-14T20:00:39+00:00 -
Cancel
999999999:333=?
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-14T19:41:42+00:00 -
Cancel
Yatmadyklar bar bolsa GIC YAGSY. Ertir turup okajaklara ERTIRINIZ HAYYRLY. Birnace gunden okajaklara KONELEN ZAPISI OKAMAKDAN MANY YOK
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-13T18:31:05+00:00 -
Cancel
Şu giremde online tapylmasa gaharym gelýädä
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-13T01:26:09+00:00 -
Cancel
Ertiriñiz hayyrly bolsun. Şu gunki gunem yatdan cymlkmajak gunlerden bolsun!!!!!
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-12T16:05:21+00:00 -
Cancel
Name hakda pikir edyañiz? Saytdakylar name edyarka?
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-12T15:55:10+00:00 -
Cancel
Hemma gic yagsy hany barigem girip duruñ taze kuyzanin suwy sowuk bolarmyş dip ondan oña ylgaşyp yormek bolmaza. Mende şeylebir erbet hasiyet bar welin bir yere baglanyp galsam hic gocip bilemok. Bir gyza baglanaysam hic undup bilemok
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-11T15:15:17+00:00 -
Cancel
Salam hemma giç yagsy
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-07T17:27:19+00:00 -
Cancel
Hemma gic yagsy
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-01T16:00:36+00:00 -
Cancel
Başlyk ofisinin önune "Men su yerde baslyk dine men aydanym bolar" diyen tagtany asyp gidyar. Sonrak gelip gorse tagta yok garawuldan sorayar tagta nirde? Başlyk yaňy ayalynyz gelip alyp gitdi we yene meň zadyma degse oldirerin diydi
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-01T15:55:34+00:00 -
Cancel
Yyrtyk balak moda boldy...
Yyrtyk koynek moda boldy...
birem şu yyrtyk jorabam moda bolsady...
Myhmançylyga gidemde utanmazdan kowşum çykaryp bilerdim
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-01T15:53:05+00:00 -
Cancel
Bir jay ussasy birinin jayyny gaty gysga wagtda örüp dynypdyr. Eyesem...
-yaman çalt dyndyn welin yykylman durara munyň?
-ay yaşuly arkayyn yaşa nira yykyljagyny bilmanem 10 yyl durar
This post will no longer show to you. Undo
2017-08-01T15:20:50+00:00 -
Cancel
Hemma giç ýagsy
This post will no longer show to you. Undo
2017-07-31T13:08:18+00:00 -
Cancel
Söýgi. Söygi name? Bu soraglar hali şindi gabat gelyar. Soygide şert bolmayar. Nahili bolsa barlygyça soy. Bu sozlerem az eşitmandik. Soygi gowy gormeklik halamaklyk hakykatdanam ajayyp. Men indi oz pikirjigimi aydayyn. Kop kinolarda gabat gelyas. Soygi şertsiz. Sen ilki soyeninde bile bolsak soyjek diyip şertleşdiñmi? Ya hokman meni soyseñ soyjek diyip şertleşipdinmi? Ya owadan, akylly, edermen bolsañ soyjek diyip şert goyupmydyñ. Eger namadir şertlenyan bolsañ senki soygi dal. Gysgajyk şu. Ind...Köpräk görkez